1661 Tibbits Avenue, Troy, New York, 12180, United States